Historier og billeder fra hverdagen på Anholt
Anholt er mulighedernes ø

Anholt er mulighedernes ø

Kirsten Østergaard Rasmussen, Anholt Skole og BørnehaveAf Kirsten Østergaard Rasmussen.

De få mennesker på øen gør, at der ikke er langt fra ide til handling. Dette forudsætter selvfølgelig enighed i en repræsentativ gruppe.

Da jeg flyttede til Anholt midt i 80´erne, var vi mange jævnaldrende kvinder (6-7 stykker), som fik børn samtidig. På dette tidspunkt var der én dagplejer på øen. Men babyboomet gjorde, at der kom flere – på et tidspunkt var vi oppe på 4 dagplejere med hver 4-5 børn i blandet aldersgruppe. Jeg var en af dem.

For at tilgodese, at især de ældste børn havde jævnaldrende legekammerater, gik vi dagplejere ofte sammen og mødtes hos hinanden. For mit vedkommende betød det, at vi kunne være 3 dagplejere og 12 børn i det kun 60m2 lavloftede gamle bindingsværkshus med kun to små stuer, som jeg boede i. Det gik og var super hyggeligt, men med tiden opstod tanken om et fælles hus, hvor vi kunne være alle sammen hele dagen.

Forældregruppen var meget engagerede. Forsamlingshuset blev overvejet som kombineret børnepasning og aktivitetshus for øens beboere og muligheder for puljeordning, som dengang var meget oppe i tiden blev undersøgt. Men af hensyn til det administrative og forsikringsmæssige blev det en børnehave, som vi gik efter. Borgerforeningen blev selvfølgelig inddraget og i 1995 indgik vi en aftale med daværende Grenå Kommune om at nedlægge dagplejen og lave en integreret institution, som skulle kunne rumme børn i alderen 0-10 år.

Vi var på dette tidspunkt to uddannede pædagoger, som indtil nu havde arbejdet som dagplejere og nu begge søgte henholdsvis leder- og pædagogstillingen i den nyoprettede Anholt Børnehave, og fik dem. Der udover blev der ansat en pædagogmedhjælper.

Vi startede op d. 1. august 1995 med 12 børn i lokalerne, som nu er lejligheden på skolen – ovenover den nuværende Børnehave. Alt var nyt og sammen med den meget engagerede forældregruppe gik vi i gang med at finde ud af at lave børnehave. Værdierne var økologi i alle sammenhænge – vægmaling, materialer, fødevare, legetøj (vi prioriterede naturens materialer og genbrug) og i det hele taget den kollektive beslutningsgang og værdisætning i forhold til børneopdragelse. En meget spændende proces.

Ikke alt var dog en dans på roser. Der var også modstand i det lille samfund. Nogle syntes, at det var noget pjat med en børnehave – mødrene kunne da selv passe deres børn. Dagplejerne der ikke blev ansat blev fyret og skulle finde nye jobs og enkelte lærere og skolebestyrelsen syntes, at vi larmede og fyldte meget på skolen. Enden blev at Børnehaven i 1996 flyttede i eget hus på Nordstrandvej 5.

Børnehaven var en realitet og opnåede i løbet af de første år mere og mere anerkendelse. Jeg husker endnu tydeligt, da en bedsteforældre på Børnehavens to års fødselsdag kom og gav mig hånd og sagde: ”Det blev jo godt, tillykke”.

Kontakten og samarbejdet med skolen blev opretholdt. Vi havde jo SFO børnene, som vi samarbejdede om, Børnehaven benyttede gymnastiksalen og ikke mindst indgik skolelederen og jeg i den fælles lederudvikling, som kommunen igangsatte i 1995 og fortsatte i årene efter. Dette lederkursus gav et godt fundament for udvikling af samarbejdet og da politikerne i 2001 indledte endnu en sparerunde, var vi godt rustet og blev således foregangsmand for de kommende Børnebyer:

Besparelserne omfattede en sammenlægning af skole og børnehave under samme tag med udnyttelse af fælles ressourcer. Bestyrelserne for henholdsvis skole og børnehave blev inddraget og da sammenlægningen blev en realitet 1/9 2003, havde vi haft stor indflydelse på både struktur og ombygning. Dette resulterede i fælles ledelse, fælles bestyrelse og brug af de fælles ressourcer såvel materiale- som personalemæssigt til gavn for den samlede børneflok og på en måde som vi syntes gav mening.

Der er løbet meget sand i stranden siden og Anholt Skole og Børnehave kører fortsat på 11 år. Børnetallet og personalesammensætningen svinger og det gør pædagogikken også. I ´00´erne var det De mange intelligenser, Pædagogiske lærerplaner og Undervisningsdifferentiering, der var meget i fokus. Siden kom anerkendelse og den systemiske tankegang ind. Lige nu er fokus på den sidste nye forskning vedr. Synlig læring, som vi arbejder på for alle fra 1-15 år, således at der er en rød tråd fra børnehave og op gennem skoleårene.

Som sagt; Anholt er mulighedernes ø – der er ikke langt fra beslutning til handling. Læs mere om hvad og hvordan vi gør på www.anholtskole.net og tilmeld dig evt. nyhedsmail fra hjemmesiden.

Del på Facebook

og vær med til at sprede vores historier